5 THÁNG 9: THÁNH TERESA CALCUTTA

THÁNH TÊ-RÊ-XA CAN-CUT-TA

TRINH NỮ - LẬP DÒNG

 

Lễ kính ngày 05 tháng 09

 

NGHI THỨC ĐẦU LỄ

 

Ca Nhập Lễ

 

Hãy ca tụng Thiên Chúa là Người Cha nhân ái

Hãy ca mừng lòng xót thương mà Ngài, qua Đức Giê-su, đã tỏ lộ cho Thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta

 

 

Lời Tổng Nguyện:

 

Lạy Chúa, Đấng đã mời gọi Thánh Trinh Nữ Tê-rê-xa dùng việc bác ái đối với người nghèo nhất trong các người nghèo để đáp lại tình yêu mà Con Chúa đã bộc lộ qua cơn khát trên thập giá; chúng con nài xin Chúa cho chúng con, nhờ lời cầu bầu của thánh nữ, cũng biết phục vụ Đức Ki-tô trong các anh chị em đau khổ. Người là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

Bài đọc một, I-sai-a 58:6-11

Chia cơm cho người đói

 

Bài trích sách tiên tri I-sai-a

Đây là lời Chúa phán: cách ăn chay mà ta ưa thích phải chăng là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?

Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông; vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời; ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: “Có Ta đây!”

Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục. thì ánh sáng sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của người chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng; xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ.

Đó là Lời Chúa.

 

Đáp ca, Thánh Vịnh 33

 

Đáp: Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời

1-     Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa

Câu hát mừng Người, chẳng ngớt trên môi

Linh hồn tôi ơi hãnh diện vì Chúa

Hỡi các bạn nghèo nghe nói mà vui lên. Đáp

2-     Bạn hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa

Ta đồng thanh tán tụng danh Người

Tôi đã tìm Người và Người đáp lại

Giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Đáp

3-     Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở

Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi

Kẻ nghèo kêu lên và Chúa đã nhận lời

Cứu con cho khỏi mọi cơn nguy nào. Đáp

4-     Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

Sẽ giải thoát cho ai kính sợ Người

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy

Ôi hạnh phúc thay kẻ ấn náu bên Người. Đáp

 

 

Bài đọc hai, 1 Gio-an 4:7-16

Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Đồ

Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay tội lỗi chúng ta.

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng, Chúa Cha đã sai Con mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy,

Đó là Lời Chúa.

 

A-lê-lui-a: Mt 11:25

 

A-lê-lui-a, A-lê-lui-a!

Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha,

vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ bé mọn.

A-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng, Mát-thêu 25:31-46

Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khởi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã viếng thăm; ta bị tù đày, các ngươi đã đến với ta”

Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị từ đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta”.

Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta”.

Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy, Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”.

Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu.”

Đó là Lời Chúa

 

Lời nguyện tín hữu

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với lòng tri ân Thiên Chúa vì chứng nhân đức tin sáng ngời là Thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin của chúng ta.

1-     Lạy Cha trên trời, chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Cha đã được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Con Yêu Dấu Cha; xin Cha thương gìn giữ Hội Thánh luôn được trong trắng tinh tuyền. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Giám Mục, các linh mục và phó tế… để các ngài yêu thương và vui tươi phục vụ đoàn chiên Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa

2-     Lạy Cha nhân từ, chúng con cầu xin Cha ban hòa bình cho các dân nước đang có chiến tranh và hận thù. Xin Cha cũng ban bình an cho các gia đình đang bị xâu xé bởi thù hận và ghen ghét, cũng như cho mọi con tim đang chìm ngập trong cô đơn và sầu khổ.

Chúng con cầu xin Chúa

3-     Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Cha về đời sống thánh thiện của Mẹ Tê-rê-xa, một cuộc đời đã tiêu hao trong tình yêu tự hiến. Chúng con cầu xin cho đoàn sủng mà Cha đã ban cho Hội Thánh qua Mẹ, được triển nở trong mỗi Thừa Sai Bác Ái, và nơi tất cả những ai chia sẻ cùng một linh đạo và sứ mệnh của Mẹ, hầu sứ điệp yêu thương và hy vọng của Cha tới được mọi tâm hồn, nhất là người nghèo nhất trong các người nghèo.

Chúng con cầu xin Chúa

4-     Lạy Cha từ nhân, chúng con cầu nguyện cho tất cả những con người đang trải nghiệm sự nghèo khó dưới các dạng vật chất cũng như tinh thần. Những người nghèo này chính là tài sản quí của Hội Thánh Cha. Xin dạy chúng con biết khám phá ra nơi từng người một bộ mặt tan nát của Con Cha, hầu có thể phục vụ họ cách tôn trọng và nhân ái, và để qua việc phục vụ của chúng con, họ có thể nhận ra tình yêu nhân ái và xót thương của Cha.

Chúng con cầu xin Chúa

5-     Lạy Cha nhân ái, chúng con xin dâng lên Cha linh hồn của tất cả những ai đã qua đời, cách riêng những người đã chết không được ai thương mến, bị ruồng bỏ và vô danh. Xin Cha dành cho họ ơn tha thứ, hầu họ cũng có thể hát ca lòng nhân hậu của Cha đến muôn đời.

Chúng con cầu xin Chúa

Chủ tế: Lạy Cha, chớ gì những lời nguyện xin, mà các con cái Cha, trong sự thông hiệp với các thánh, dâng lên, sẽ được Cha thương tình chấp nhận. Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin đón nhận việc phục vụ khiêm tốn mà chúng con dâng lên Chúa trong ngày long trọng mừng kính Thánh Tê-rê-xa; xin cho đời sống chúng con, nhờ tham dự mầu nhiệm này, được bừng cháy lên ngọn lửa đức ái, và tiêu hao vì nhiệt tình cứu rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men

 

Kinh tiền tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Cha đã cho Thánh Tê-rê-xa được thông phần vào cơn khát của Con Cha đang hấp hối trên thập giá, và làm cho ngài trở nên một thừa sai của bác ái. Ngài đã nhận lấy cho mình những xỉ nhục mà các người nghèo phải chịu, và đã hạ mình phục vụ họ, hầu làm cho tình yêu thương xót của Cha được tỏa sáng.

Vì thế cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với đoàn ngũ đông đảo các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh, thánh, thánh…

 

 

NGHI THỨC HIỆP LỄ

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chớ gì các mầu nhiệm thánh mà chúng con vừa lãnh nhận đốt lên trong chúng con ngọn lửa đức ái, nhờ đó thánh Tê-rê-xa với tâm hồn hân hoan, đã phục vụ Đức Giê-su Ki-tô , Con Chúa, nơi các người nghèo khổ. Người là Đấng hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. A-men

 

 

 

 

Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 186 lần

SUY NIỆM NGÀY LỄ

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]