CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  Suy niệm Tin Mừng Ga 15:26-27; 16:12-15             Thần Khí sự thật và sự thật toàn vẹn               Tôi vẫn thường thắc…
Các bài suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lời Chúa:  Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 Click vào "chuathanhthan_sn" để tải tài liệu về (Sưu tầm)…
Các bài suy niệm LỄ THĂNG THIÊN – Năm B Lời Chúa: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20 Click vào “thangthieng_b(sn)” để tải tài liệu về (sưu tầm)…
Văn Chính, SDB “Thưa Thày, có phải bây giờ là lúc Thày khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” (Cv 1,6) Dầu vẫn đang còn bị tổn thương bởi…
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH     Suy niệm Tin Mừng Ga 15:9-17             Điều răn của Thầy               Nếu Chúa Nhật trước chúng ta đã suy niệm tầm…
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm B Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17 Click vào "phucsinh_6b(sn)" để tải tài liệu về…
Văn Chính, SDB “Quả thực, tôi biết Thiên Chúa không thiên vị người nào” (Cv 10,34) Trong bài ca “Một lần trong đời”, phần điệp khúc đã lập…
Page 1 of 5

MÙA CHAY & PHỤC SINH

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]