CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG Suy niệm Tin mừng Ga Lc 1:26-38   Thiên sứ truyền tin cho cả tôi nữa!               Rất hợp lý Chúa Nhật…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 Click vào "muavong_4b(sn)" để tải tài liệu về…
Đức Chúa ở cùng chúng ta Suy niệm của Peter Feldmeier Lm. Văn Hào SDB chuyển ngữ   “Quyền năng Đấng tối cao sẽ phủ bóng trên Bà”…
LÀM CHỨNG CHO ÁNH SÁNG 1.    Có một người Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến làm nhân chứng để làm chứng cho ánh sáng. Ông…
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Suy niệm Tin Mừng Ga 1:6-8.18-28   Đấng Messia không phải là…   Đoạn Tin Mừng mở đầu bằng một xác quyết phủ…
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28 Click vào "muavong_3b(sn)" để tải tài liệu về…
Văn Hào, SDB “Có một người ở giữa các anh mà các anh không nhận ra” (Ga 1,26). Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật Gaudete,…
Page 1 of 2
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]