CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A: MỘT HỘI THÁNH THỨ BA

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Năm A

Suy niệm Tin Mừng Mt 18:15-20

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

Một Hội Thánh thứ tha

Hội Thánh mà Đức Giê-su thành lập trên nền đá tảng Phê-rô, ngoài việc tuyên xưng niềm tin vào Giê-su ‘là đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống’, còn phải sống quên mình trong tinh thần tự hiến như Thầy Giê-su, Đấng ‘phải chịu nhiều đau khổ… rồi bị giết chết’. Chính vì lẽ đó mà trong Hội Thánh ấy, hành vi sửa lỗi ‘các người anh em trót phạm tội’, và thái độ khoan dung đối với tội nhân phải rất khác, so với các đoàn thể hoặc tổ chức khác của nhân loại. Đoạn Lời Chúa được đọc lên hôm nay tiếp liền ngay sau câu chuyện về tìm kiếm chiên lạc (Mt 18:12-14) mà theo tác giả Mát-thêu, không chỉ là dụ ngôn nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa như trong Lu-ca 15, mà còn về cộng đoàn Hội Thánh (đặc biệt hơn, các vị phụ trách) phải đặc biệt quan tâm đến những kẻ bé mọn, nhất là những ai đang gặp thử thách thất bại mọi mặt. Cũng như Cha trên trời, cộng đoàn Hội Thánh này không chấp nhận để cho bất cứ ai trong các kẻ bé mọn ấy, dù chỉ một mà thôi, phải hư mất (xem bình giải Mt 18:12 trong Christian Community Bible).

Trong mạch tư tưởng này, việc sửa lỗi ‘người anh em của anh trót phạm tội’, trong tất cả trình tự của nó, làm lộ rõ ý nghĩa cũng như nội dung của vấn đề. Qua trình tự rất hợp lý ấy, điểm nhấn không phải là thái độ của Hội Thánh chuyển từ bao dung tới nghiêm khắc trừng trị, mà là sự cố chấp của chính phạm nhân khước từ lòng thương xót tha thứ ngày càng chai lì, không chỉ đối với Thiên Chúa của lòng xót thương mà cả đối với Hội Thánh là tập thể hữu hình của Người. Mát-thêu lập lại ở đây câu tuyên bố Đức Giê-su đã nói khi thành lập Hội Thánh của Người (Mt 16:19): “Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy”. Thương xót và tha thứ là quyền mà Chúa Cha đã trao cho Đức Giê-su, để rồi Người trao lại cho Hội Thánh; và nếu quyền tha thứ đó là vô tận nơi Thiên Chúa thì nó cũng phải là vô tận cả nơi Hội Thánh của Người. Ngược lại, kẻ nào cố chấp khước từ quyền tha thứ và thương xót của Hội Thánh, ‘nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe’, thì kẻ đó cũng đồng thời chối bỏ ‘quyền thương xót’ này nơi chính Chúa Cha, Đấng đã trao nó cho Đức Ki-tô Giê-su.

Với khảng định điều này, Đức Giê-su cho thấy: mối liên kết bền chặt giữa Cha Ngài - Đấng giầu lòng thương xót và Hội Thánh của Người. Sự liên kết bền chặt được thể hiện qua cầu nguyện là hành vi then chốt mà Hội Thánh không ngừng thực hiện. Hội Thánh cầu nguyện, không chỉ để thờ lạy tôn vinh Đức Chúa như dân Ít-ra-en đã từng thực hiện nơi đền thánh Giê-su-sa-lem; mà còn để mở lòng đón nhận điều quan trọng và quí giá hơn nhiều từ nơi ‘Cha Thầy, Đấng ngự trên trời’, đó là lòng thương xót thứ tha. Theo Đức Giê-su, trong số các ân huệ Hội Thánh nhận được, trọng đại nhất chính là được tham dự vào lòng nhân từ của Cha; “Anh em hãy xót thương như Cha anh em trên trời là đấng thương xót” (Lc 6:36), Đấng “không muốn một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Như thế, nếu hiểu được vai trò chính yếu của Hội Thánh là: thể hiện lòng thương xót thứ tha của Chúa Cha, thì ta mới hiểu hết được sức mạnh của lời cầu nguyện mà Hội Thánh hằng dâng lên Cha để cầu xin cho các tội nhân; “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”.

Mỗi khi đọc câu “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”, tôi liên tưởng ngay tới lời cầu nguyện của Đức Giê-su được Gio-an ghi lại trong chương 15: “Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng…” (Ga 15:12). Tôi tự hỏi: khi một cộng đoàn thật sự họp lại cầu nguyện nhân danh Đức Ki-tô Giê-su, và một khi đã có Người hiện diện giữa họ, thì điều gì chắc chắn sẽ phải xảy ra? -Thưa, cộng đoàn đó sẽ cầu nguyện để ‘các người anh em đã trót phạm tội’ sẽ được canh giữ, để không ai trong số họ phải hư mất… với niềm xác tín thâm sâu rằng: điều cầu xin đó chắc chắn sẽ được Cha của Đức Ki-tô Giê-su nhận lời ban cho. Điều này được bảo đảm kể cả trong những trường hợp bất khả kháng, khi mà Hội Thánh buộc phải công khai hóa sự cố chấp của một phần tử lỗi phạm, phải ‘kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế’; vì chính những lúc đó, việc Hội Thánh cần làm nhất vẫn sẽ là kết hiệp với Đức Giê-su cầu nguyện… để ‘không một ai phải hư mất’.

Mong rằng Hội Thánh đích thực của Đức Ki-tô Giê-su, mong rằng mọi cộng đoàn mà Người qui tụ nhân danh Chúa Cha, nhất là các cộng đoàn tu sĩ và giáo xứ, sẽ luôn mãi là như thế: những cộng đoàn cầu nguyện để tha thứ và cứu vớt tội nhân!

 

Lạy Chúa Cha nhân từ, con cầu nguyện cho Hội Thánh, và cho chính con là một phần tử trong lòng Hội Thánh, được luôn biết kết hiệp với Chúa Giê-su, Con Cha trong lời cầu nguyện hàng ngày cho các tội nhân. Có lẽ chính con đã từng là đối tượng của lời cầu nguyện này, và vì thế mà giờ đây, con càng phải khiêm tốn hiệp thỉnh. Xin cho con được cùng Hội Thánh không ngừng dâng lên Cha lời khẩn nguyện tha thiết cho kẻ có tội, đặc biệt trong các trường hợp tuyệt vọng nhất. Trong Hội Thánh, một khi ‘hai ba người họp lại nhân danh Thầy’, con tin chắc rằng, ơn tha thứ Cha dành cho các tội nhân, nhân danh và cùng với Đức Ki-tô Con Cha, sẽ không bao giờ vơi cạn. A-men

 

 

 

Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 209 lần
:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]