THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 1, 12-18 "Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ". Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho…
THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 1, 1-11 "Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em…
THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 12, 26-32; 13, 33-34 "Giêroboam đúc hai con bò vàng". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.…
THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 29-32; 12, 19 "Israel lìa bỏ nhà Ðavít". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi…
THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 4-13 "Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Ðavít…
THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 10, 1-10 "Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon". Trích sách…
THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 22-23. 27-30 "Chúa đã phán: "Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài…
THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 1-7. 9-13 "Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ…
02 tháng 02 DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH Suy niệm Tin Mừng Lc 2:22-40 Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Toàn thể loài người được hiến dâng…
Page 1 of 25

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]