THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 "Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì…
THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 4, 1-11 "Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành…
THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 3, 1-13 "Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị…
THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 2, 1-8 "Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ".…

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

Tháng 9 13, 2017
ĐỨC MẸ SẦU BI Bài Ðọc I: Dt 5, 7-9 "Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời". Trích thư…
THÁNH TÊ-RÊ-XA CAN-CUT-TA TRINH NỮ - LẬP DÒNG   Lễ kính ngày 05 tháng 09   NGHI THỨC ĐẦU LỄ   Ca Nhập Lễ   Hãy ca tụng…
THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 4, 9-11 "Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau". Trích…
LỄ THÁNH BARTOLOMEO, TÔNG ĐỒ Lễ Kính   Bài Ðọc I: Kh 21, 9b-14 "Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên".…
THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN Bài Ðọc I: (Năm I) Tl 11, 29-39a "Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó làm của lễ…
Page 1 of 23

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]