8 THÁNG 9: SINH NHẬT ĐỨC MARIA

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A

Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a

"Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con".

Trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người, cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc: Rm 8, 28-30

"Những kẻ Chúa đã biết trước thì Người đã tiền định họ".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; và những ai Người đã kêu gọi thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 12, 6ab. 6cd

Ðáp: Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa (c. Is 91,9a).

Xướng: 1) Xin chớ để kẻ thù con hân hoan vì con quỵ ngã: bởi con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. - Ðáp.

2) Xin cho lòng con hân hoan vì ơn Ngài cứu độ; con sẽ hát mừng Chúa, vì Ngài ban ân huệ cho con. - Ðáp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ là người có phúc và rất đáng mọi lời ca tụng, vì Mẹ đã sinh ra Mặt trời Công Chính là Ðức Kitô, Chúa chúng con. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 1, 1-16. 18-23

"Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm:

Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Đây quả là một niềm vui khôn tả cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vì Thiên Chúa đã yêu thương ban cho nhân loại một người Mẹ vô cùng tuyệt vời, đầy tình yêu thương và sự từ bi đối với chúng ta. Qua sự cộng tác của Mẹ mà công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất rất hoàn hảo nơi Chúa Giêsu con Chí Thánh của Ngài. Qua Mẹ mà Thiên Chúa đã ở gần con người hơn bao giờ hết qua sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trần gian và con người cũng được ở gần Ngài hơn.

Không chỉ như thế, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời nơi Mẹ Maria. Cả cuộc đời của Mẹ là sống theo thánh ý Chúa, sống Lời của Chúa và đem Lời của Ngài áp dụng vào cuộc sống. Mẹ đã đồng lao cộng khổ với Chúa Con để cứu chuộc nhân loại khi nói lời "Xin Vâng".

Bài Tin Mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta một cách nào đó qua sự cộng tác của Mẹ và thánh Giuse thì Chúa Giesu một cách nào hợp pháp hóa trở thành người dòng dõi của Vua Đa-vít. Để từ đây Ngài có thể hợp pháp đi rao giảng Tin Mừng của Chúa. Thật sự như vậy, khi sứ thần loan báo cho ông Giuse: "Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Qua sự cộng tác của Đức Trinh Nữ thì Chúa Giêsu đã thay mặt Chúa Cha hiện diện cùng loài người để cứu độ loài người. Ngoài ra, sứ thần còn tiên báo sự đồng trinh của Mẹ Maria, Ngài là Đức Nữ Trinh trọn đời. Đây là một màu nhiệm, một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban Cho Mẹ.

Là những người con của Mẹ trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta hãy noi gương Mẹ luôn biết đi tìm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, biết lắng nghe Lời Chúa và rước Mình Thánh Ngài trong thánh lễ để có được sức mạnh và sự hướng dẫn cho một mục đích sống tốt nhất theo ý Chúa. Noi gương Mẹ, chúng ta luôn biết giữ sự trinh trong của tâm hồn cho Chúa dù đời nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Hãy luôn biết nói hai chữ "Xin Vâng" với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Lạy Mẹ Maria xin hãy dạy cho con luôn biết noi gương Mẹ mà sống trọn đời trung kiên với Chúa trong cuộc sống dù gặp phải bao gian lao khốn khó. Amen!

 

Đaminh Phạm Thế Hiển SDB

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 17:05
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 937 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]